Home / Osud

OSUDWOOD

the way to your passion

Our products pallete

Paleta našich výrobků

Blog

Co je u nás nového

About Us


We are a joinery and manufacturing company founded in 2016.

With a taste for work and the state-of-the-art CNC technology, we embark on traditional and unconventional challenges in machining and surface treatment of all kinds of wood, but we also greatly appreciate traditional woodworking practices. The practical experience and the know-how of joinery production are more than twenty years for our master craftsmanship, and above all, we build our reputation.

O Nás


Jsme truhlářská a výrobní společnost, která byla založena v roce 2016.

S chutí do práce a vybaveni nejmodernější CNC technologií, se pouštíme do tradičních i netradičních výzev při opracování a povrchové úpravě dřeva všech druhů ale velmi si také vážíme tradičních postupů při obrábění dřeva. Praktické zkušenosti a um z truhlářské výroby, jsou u našeho mistra řemeslné výroby více než dvacetileté a na tom především stavíme dobré jméno naší značky

Zakázková výroba

Our service offer
CNC obrábění
CNC working
Špaletová okna
Spalet windows
TV
Truhlářská výroba
Carpentry production
rp
Řezbářské práce
Carved works

Selected works

Vybrané reference
1 / 1