Luxury wooden washbasins / Luxusní dřevěnná umyvadla

Indulge in luxury and uniqueness

Dopřejte si luxus a jedinečnost

Original relaxation area

Do you want to offer your wife an original and beautiful relaxation area?

With us you have a great opportunity to buy a unique bathtub in your bathroom, or a sink that does not jump. The shapes of our baths and wash basins are seduced to caress and the offer of different surfaces, colors and woods enchants you.

Do you want to have the shape and size of your own and unique, just for yourself?

Not a problem. Contact us and we will guarantee that we will never make the same piece in the future.

Originální relaxační prostor

Chcete nabídnout Vaší ženě originální a krásný relaxační prostor?

U nás máte skvělou příležitost pořídit do Vaší koupelny unikátní vanu, nebo umyvadlo, které se neokouká. Tvary našich van a umyvadel svádí k pohlazení a  nabídka různých povrchů, barev a dřevin vám učaruje.

Chcete mít tvar a velikost svoji vlastní a jedinečnou, jenom pro sebe?

Není problém. Obraťte se na nás a my Vám zaručíme, že stejný kus již nikdy v budoucnu nevyrobíme.


Enjoy
your own
body

That feeling...

Do you want to print your loved foot on the surface of the tub, as if it were printed on a sandy beach? Or both feet?

Let us know. The feeling that he puts his original into a bathtub print will be unrepeatable. And that's all thanks to you.

So if you want to invest your money in a functional and beautiful product at a reasonable price, then you are at the right address. With or without a fingerprint.

Now it only depends on your idea and we will fill it with you.

Ten pocit...

Chcete otisknout nožku Vaší milé do povrchu vany, jakoby se otiskla na písčité pláži? Nebo obě chodidla?

Ozvěte se nám. Ten pocit, až vloží svůj originál do otisku ve vaně, bude neopakovatelný. A to celé díky Vám.

Pokud tedy chcete investovat svoje peníze do funkčního a krásného výrobku za rozumnou cenu, pak u nás jste na správné adrese. S otiskem i bez něj.

Teď už záleží jenom na Vaší představě a my Vám ji naplníme.

Our offer

naše nabídka

Are you interested in any of our products or services?

Type us!

Máte zájem o některý z našich produktů nebo služeb?
Napište nám!