Špaletová okna a dveře / Spaletes windows & doors

Tradice

Špaletová okna jsou prověřena více než 100 lety svého používání...

V dnešní době se pro svoje přednosti dostávají opět do popředí zájmu. Vzdálenost mezi okenními křídly špaletových oken zajišťuje jejich dobré tepelné vlastnosti, neboť průchod tepla zdí okolo okenního rámu probíhá v dostatečné vzdálenosti. Vše funguje, jak má.

Zvládneme Vám vyrobit okna všech tvarů a členění

Vyrábíme tradiční špaletová okna, včetně obloukových, nebo replik historických a nově také vitrážových. Vyrábíme moderní okna, dle starého osvědčeného receptu. Tato okna jsou nádherná především svými štíhlými liniemi a pokud chcete, umíme je osadit ozdobnými řezbami.

Jsme specialisté na dvoubarevné provedení rámů a křídel

Tradition

Spaletes windows have been proven over 100 years of use ...

Nowadays, they are again in the forefront of their strengths. The distance between the window sills of the window windows ensures their good thermal properties, as the passage of the heat wall around the window frame extends well away. Everything works as it should.

We can make windows of all shapes and subdivisions

We produce traditional spelled windows, including arcades, or replicas of historic and new stained glasses. We make modern windows, according to an old proven recipe. These windows are especially beautiful with their slender lines and if you want we can put them with decorative carvings.

We are the specialists for two color frames and wings

MODERNÍ OBRÁBĚCÍ TECHNOLOGIE

Modern CNC technology
Vyrábíme špaletová okna s použitím moderních CNC technologií, a proto mohou být vybavena vyzkoušenými skrytými čepy a spoji, které zaručují jejich dlouhou životnost.
We produce spaletes windows using modern CNC technology and therefore can be equipped with tested hidden pins and joints to ensure their long service life.
 
 

Material a design

Provedení

Špaletová okna vyrábíme převážně z modřínu, borovice, smrku a dubu, vybavené skly dle požadavků zákazníka, včetně bezpečnostních a trojskel. Barva a povrchová úprava je vždy na přání zákazníka, včetně dvoubarevného provedení.

Material & Design

Execution

The spaletes windows are made mainly of larch, pine, spruce and oak, equipped with glasses according to the customer's requirements, including safety and triple glazing. The color and finish is always at the customer's request, including a two-tone finish.


OUR WORKSHOP
is also
ATELIER
Naše dílna je také ateliérAre you interested in any of our products or services?

Type us!

Máte zájem o některý z našich produktů nebo služeb?
Napište nám!