About Us / O Nás

 

History

We are a joinery and manufacturing company founded in 2016

With a taste for work and the state-of-the-art CNC technology, we embark on traditional and unconventional challenges in machining and surface treatment of all kinds of wood, but we also greatly appreciate traditional woodworking practices. The practical experience and the know-how of joinery production are more than twenty years for our master craftsmanship, and above all, we build our reputation.

 

Historie

Jsme truhlářská a výrobní společnost, která byla založena v roce 2016

S chutí do práce a vybaveni nejmodernější CNC technologií, se pouštíme do tradičních i netradičních výzev při opracování a povrchové úpravě dřeva všech druhů ale velmi si také vážíme tradičních postupů při obrábění tohoto metriálu. Praktické zkušenosti a um z truhlářské výroby, jsou u našeho mistra řemeslné výroby více než dvacetileté a na tom především stavíme dobré jméno naší značky OSUDWOOD.

OSUD WOOD
THE WAY TO YOUR PASSION

What do we deal with?

We produce wooden sinks and bathtubs of domestic and exotic woods.

In cooperation with the Minio workshop, we have developed and produce a collection of wooden 3D MODULAB tile stoves and special tiling of our production or, at the customer's request, in a very wide range of surface treatment from rough, charred, old or stained wood, patinated or metallized in a variety of surface treatments.

The intention of the company is also the development of optical elements in these products under the trade name OPTILES.

We produce windows, especially replicas of old good castles, veneered doors and solid wood, tables and possibly other joinery products that will attract us or otherwise fit into our program.

We believe that simplicity is strength and we believe that the comfort of simple solutions, along with clean design and honest processing of details, will give our customers and partners ... an opportunity for our own creativity and the possibility of expressing our personal feelings through our products.

We will be glad to appreciate the well-worked out details of OSUDWOOD products that will serve you for a long time and look forward to bringing you the pleasure of a good investment, as the products you buy will look great after a long time.

The OSUDWOOD team

Čím se zabýváme?

Vyrábíme dřevěná umyvadla a vany z tuzemských, i exotických dřevin.

Ve spolupráci s atelierem Minio, jsme vyvinuli a vyrábíme kolekci dřevěných 3D obkladových kachlí MODULAB, a speciální obklady naší produkce, nebo na přání zákazníka, ve velmi široké paletě povrchového zpracování od drásaného, zuhelnatělého, starého nebo mořeného dřeva, patinovaného, nebo pokoveného v nejrůznějších povrchových úpravách.

Záměrem společnosti, je také vývoj optických prvků do těchto produktů pod obchodním názvem OPTILES.

Vyrábíme okna, především repliky starých dobrých kastlových, dveře dýhované a z masivu, stoly a popřípadě také jiné truhlářské výrobky, které nás zaujmou, nebo jinak zapadají do našeho programu.

Věříme, že v jednoduchosti je síla a myslíme si, že komfort jednoduchých řešení, spolu s čistým designem a poctivým zpracováním detailů, poskytne našim zákazníkům a partnerům příležitost pro vlastní kreativitu a možnost vyjádření osobního cítění prostřednictvím našich produktů.

Budeme rádi, když oceníte kvalitně zpracované detaily výrobků OSUDWOOD, které Vám budou dlouho sloužit a pohled na ně přinášet radost z dobré investice, protože na výrobky, které u nás zakoupíte, se budete i po dlouhém čase dívat rádi.

Tým OSUDWOOD


OUR WORKSHOP
is also
ATELIER
Naše dílna je také ateliér


Are you interested in any of our products or services?

Type us!

Máte zájem o některý z našich produktů nebo služeb?
Napište nám!